Moj Opto centar

Moj Opto centar

Moj Opto centar

Pravila programa vjernosti "Moj Opto centar"

Pravila programa vjernosti "Moj Opto centar"

Organizator programa vjernosti je OČNA POLIKLINIKA OPTO CENTAR sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 64, OIB: 20231907944 (u daljnjem tekstu: OC) koji naziva svoj program vjernosti “MOJ OPTO CENTAR” (u daljnjem tekstu: Program vjernosti).

ČLANSTVO

Članstvo u Programu vjernosti je besplatno, a član Programa vjernosti može postati svaka punoljetna fizička osoba.

Članom Programa vjernosti postaje se ispunjavanjem i predajom pismene pristupnice u OC ili elektronskim putem, ispunjavajući prijavnicu na web stranici OPTO CENTRA www.opto-centar.hr. OC određuje sadržaj pristupnice u skladu s primjenjivim propisima i potrebama Programa vjernosti. Sastavni dio pristupnice OC-a su ova Pravila te pristupnica obavezno sadrži potvrdu člana o tome da je upoznat s ovim Pravilima, u njihovoj važećoj verziji. Davanjem naznačene privole na pristupnici svaki član daje suglasnost da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

PRAVA I OBVEZE

Svojim učlanjenjem u Program vjernosti član ne preuzima nikakve obaveze, a stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti koje se sastoji od:

  • primanja newslettera i sms obavijesti Programa vjernosti
  • primanja redovnih obavijesti o kontrolnim pregledima u Poliklinici OC
  • mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda, pregleda i ostalih usluga koje se organiziraju samo za članove Programa vjernosti
  • sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti
  • brojne druge pogodnosti koje će OC s vremena na vrijeme osigurati samo za članove Programa vjernosti

OC pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

OSOBNI PODACI

OC će obradu osobnih podataka članova Programa vjernosti obavljati sukladno važećim propisima kojima je regulirana zaštita podataka. Osobni podaci koje član predaje OC  koristit će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti i njegovih aktivnosti. Osobni podaci vode se u informatičkom sustavu OC uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu.  Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Programa vjernosti i ostvarivanje pogodnosti iz istog član je dužan prijaviti OC-u.  Isključivo je član odgovoran za točnost danih osobnih podataka. Član može u bilo kojem trenutku tražiti ostvarivanje svojih prava u vezi zaštite osobnih podataka sukladno informacijama objavljenima u Politici zaštite osobnih podataka dostupnoj u poslovnici OC-a i na www.opto-centar.hr. OC će predmetne osobne podatke prosljeđivati obrtu "OPTO CENTAR" , vlasnik NIKO LUKENDA, sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 64, OIB: 70083589387, a sve u svrhu pružanja usluga iz programa vjernosti, osiguravajući pri tome zaštitu tih osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima. OC će navedene osobne podatke obrađivati do opoziva privole, od dana dostave pristupnice OC-u, nakon čega će ih brisati, anonimizirati ili pseudonimizirati.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću slanjem e-mail na adresu: . OC također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu. Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci OC.

STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE PRAVILA

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici OPTO CENTRA www.opto-centar.hr.

OC je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.opto-centar.hr

U Zagrebu, Studeni 2017. OPTO CENTAR, Vlaška 64, Zagreb